Werk - 131

Kerken met toekomst Diest

Haalbaarheidsstudie naar neven- of herbestemming van 6 kerken te Diest met uitgebreide analysefase, historisch onderzoek, participatietraject en ontwerpend onderzoek

Lees meerLees minder

In 2018 verscheen het kerkenbeleidsplan voor de parochies binnen het grondgebied van Diest. Het beschreef het toekomstige gebruik en de toekomstige functie van de verschillende kerkgebouwen. Die toekomst werd in vier categorieën ingedeeld: valorisatie, medegebruik, nevenbestemming en herbestemming.
Het kerkenbeleidsplan legde een kader vast om te zoeken naar de toekomstige invulling van elk kerkgebouw: deze zoektocht vereist inspraak en participatie van de brede lokale gemeenschap en mag zich niet blindstaren op het kerkgebouw alleen. Een functiewijziging van het kerkgebouw moet gepaard gaan met een brede blik op de onmiddellijke omgeving: belangrijke ontbrekende functies, problematische mobiliteitsknooppunten en synergie met aanwezige functies.

De gemeente Diest schreef in 2021 een opdracht uit om alvast voor zes kerkgebouwen in een haalbaarheidsstudie een vervolg op deze oefening te maken: de Sint-Engelbertuskerk (Deurne), de O.-L.-Vrouwkerk (Diest), de Sint-Trudokerk (Webbekom), de H. Familiekerk (Vleugt), de Heilig Kind Jezuskerk (Kaggevinne) en de Sint-Jozefkerk (Molenstede). De opdracht bestaat uit twee delen: een analyse waarbij zes kerken onderzocht worden op hun sterktes en zwaktes, waarna drie kerken weerhouden worden en het tweede deel start: een herbestemmingsstudie met ontwerpend onderzoek om neven- of herbestemmingsmogelijkheden aan het licht te brengen.

Archivolt en Marge kozen er bewust voor om een zeer uitgebreide analysefase aan de herbestemmingsstudie vooraf te laten gaan, omdat het bij herbestemmingsstudies bijzonder van belang is dat de aangeboden mogelijkheden maximaal ‘ingebed’ zijn in zowel het ruimtelijk als sociaal weefsel van de kerk. Dat begint met een zo goed mogelijk begrip van de bestaande context. Fase 1 hield onder meer in: een uitgebreid plaatsbezoek aan de 6 kerken met de nodige opmetingen en per kerk een uitgebreid archiefonderzoek, een historische nota met ook landschapskundige- en bouwkundige evolutiekaarten, een inventarisering van het huidige gebruik van het gebouw, ruimtelijke analyses van het gebouw (inzake lichttoetreding, toegankelijkheid, brandveiligheidsvoorschriften,...), bouwtechnische staat van het gebouw, ontsluiting op micro (paden, toegangsdeuren,...) en macroschaal (nabijheid invalswegen, toeristische routes, openbaar vervoer) en een functiekaart met de belangrijkste
voorzieningen in de nabije omgeving.

De resultaten van deze studie werden na ruim overleg met én inspraak van de kerkbesturen in 6 SWOT-tabellen samengevat die de gemeente en het kerkbestuur hielpen om de 3 te weerhouden kerken te selecteren. Fase 1 is momenteel afgerond. Momenteel is fase 2 lopende, waarvan participatie het eerste deel uitmaakt: werkgroepen samenstellen uit buurtbewoners, verenigingen, vrijwilligers,... per weerhouden kerk, om samen te brainstormen over mogelijke neven- of herbestemmingen.

De rapporten van fase 1 zijn vrij te consulteren op: https://diest.be/kerkenmettoek...

Werk - 131
Schermafbeelding 2022 05 02 154418
archiefmateriaal Sint-Jozefkerk Molenstede
131 HKD kerkplattegronden 02 DEUR SE mini
footprintanalyse van de 6 te onderzoeken kerken
131 HKD kerkplattegronden EVO 01 Toegankelijkheid A3 Sint Jozefkerk Molenstede
toegankelijkheidsanalyse Sint-Jozefkerk Molenstede
MOLENSTEDE SWOT NEVENHERBESTEMMING docx
131 HKD kaartlayouts EVO Ontsl A3 DEUR SE
analyse ontsluiting Deurne
131 HKD kaartlayouts A3 DEUR SE
functiekaart Deurne
131 HKD kerkplattegronden EVO 02 Symm Anom A3 Sint Engelbertuskerk Deurne
analyse symmetrieën en anomalieën Deurne
131 HKD kerkplattegronden EVO 04 Historisch A3 Onze Lieve Vrouwkerk Diest 2
analyse bouwevolutie Onze Lieve Vrouwkerk Diest
Schermafbeelding 2022 05 02 153435

Geïnteresseerd in de herbestemming van erfgoed?

Zie ook project Vliet, Station Groenendaal of Vleeshuis Antwerpen