HATCH: MISSION STATEMENT


Coworking voor opkomend architecturaal talent.

Gedeelde kennis ontketend door gedeelde ruimte.

Deel van het Marge biotoop.


Waarom

Architecten zijn nog te vaak geïsoleerd. Vlaanderen heeft sowieso een versnipperd landschap aan vele kleine kantoren en weinig grote kantoren in vergelijking met het buitenland. Dat spreekt van ambitie en trots, maar zorgt er vaak ook voor dat ieder het ook maar voor zichzelf moet uitzoeken. Dit komt noch de starter ten goede, noch de algemene perceptie van professionaliteit van ons vakgebied. HATCH biedt een landplaats voor personen met een dergelijke profiel: ze krijgen omkadering en bijstand bij hun vak, maar behouden tegelijk ten volle hun onafhankelijkheid. De motivatie van HATCH is dan ook vooral gedreven op het bestrijden van de ‘gedwongen einzelgänger’ cultuur en deze te laten plaats maken voor georganiseerde, maar tegelijk vrijblijvende lerende netwerken.

Wat

HATCH is een coworking gericht op architectuur-gerelateerde beroepen. Het doel van HATCH is om niet enkel een plaats en infrastructuur te verschaffen aan startup bedrijven -zoals de meeste coworkings doen- maar om dat te overstijgen door het delen van kennis en ervaringen binnen het vakgebied. HATCH creëert op deze manier een gemeenschap die mensen niet enkel verenigt in plek, maar ook in betekenis. HATCH zal zich vestigen in elke belangrijke architectuurstad in Vlaanderen, zodat dit netwerk verbreed, maar bovendien ook nomadisch kan optreden: elke Hatcher is in elke vestiging welkom. Het netwerk toont zich bovendien aan de buitenwereld op verschillende manieren.

Hoe

Het belangrijkste doel, om de missie van HATCH te laten slagen, is het effectief delen van kennis en ervaringen faciliteren. Op zich gebeurt dit reeds spontaan door simpelweg mensen met hetzelfde of aanleunende beroepen in één ruimte te zetten. Maar HATCH tracht dit verder te faciliteren door het delen van een architectuurbibliotheek, een materiaaldatabank (stalen), een informeel kennisforum, regelmatige afterworkevenementen en het opstellen van wekelijkse kennisseminaries. Onze testcase in Gent toont dat dit vlot slaagt. Niet alleen wordt er heel veel kennis uitgewisseld en getuigen startups dat dit hun groei ondersteunt – bovendien zijn er zelfs reeds verschillende samenwerkingen op projectbasis ontstaan. Het netwerk wordt tastbaar. Hoe ruimer dit netwerk, hoe meer het kan teruggeven aan de individuen van dat netwerk. Bovendien zorgt een groot netwerk voor enige robuustheid mochten er snelle wissels van leden
zijn (startups die doorgroeien en de coworking verlaten). Architecten zijn bovendien vaak nomadisch, gezien ze projecten over een groot grondgebied beheren. Deze twee laatste zaken samen bevestigen de noodzaak van een netwerk van meerdere vestigingen. Het netwerk krijgt een zichtbaarheid naar de buitenwereld toe door te communiceren over het leven in de coworking zelf, alsook door het communiceren van content gecreëerd door de gebruikers en door het delen van kennis.


HATCH:

dat ziet er dan zo uit

20220310 Marge 01 KP 002 J9 A6103
20220310 Marge 01 KP 004 J9 A6105
Deze gevel is West-gericht. Dat is fijn met de zon. Als er teveel zon is, is er ook zonnewering. Als er veel te veel zon is, is er een terras.

Huidige Hatch'ers

 • Louise Kiekens, restauratie architecte
 • Pauline De Schryver, architecte
 • Lieke Verschelden, architecte
 • Xudo
 • JENODK
Recensie Marie Craeye 2 kopie
Recensie Marie Craeye kopie

Voormalige Hatch'ers

 • Luchtschip architectuur
 • Third visualizations
 • Architectuuratelier Huyghe
 • Atelier Vos
 • Marie Vercraeye architect
 • Kollektif landscape
 • Fly, IT
 • Bart Van De Velde, aannemer
 • Fem De Rock architecte
 • NACU architecten
20220310 Marge 02 KP 015 J9 A6050
20220310 Marge 02 KP 020 J9 A6200
Zeshoekige eilanden met drie plaatsen. Zo kan je kijken en praten met je buren, zonder vanachter je scherm te komen. Veel plaats tussen de eilanden.
Recensie architectuuratelier Huyghe 2
Recensie architectuuratelier Huyghe
DSF3695
DSF3712
20220310 Marge 02 KP 018 J9 A6158
20220310 Marge 02 KP 007 J9 A6115
Een grote lunchtafel van een gerecupereerde bowlingbaan.
20220310 Marge 04 KP 005 J9 A6111
20220310 Marge 04 KP 004 J9 A6110
Recensie Kollektif layout kopie
Vos
20220310 Marge 02 KP 018 J9 A6158
20220310 Marge 02 KP 021 J9 A6195
20220310 Marge 02 KP 016 J9 A6196
Fly
20220310 Marge 05 KP 003 J9 A6059
20220310 Marge 05 KP 008 J9 A6135
Een eerste vergaderzaal met projectie, UTP, webcam en akoestische panelen.
20220310 Marge 06 KP 001 J9 A6072
20220310 Marge 06 KP 012 J9 A6202
Een tweede vergaderzaal. Iets kleiner, maar met dezelfde voorzieningen als de eerste.
20220310 Marge 07 KP 001 J9 A6089
De doofpot. Je kan erin bellen. Dan is het wat stiller voor de anderen.
20220310 Marge 07 KP 006 J9 A6166
20220310 Marge 06 KP 006 J9 A6186
20220310 Marge 07 KP 003 J9 A6161
20220310 Marge 02 KP 032 J9 A6151
20220310 Marge 03 KP 006 J9 A6108
20220310 Marge 03 KP 009 J9 A6180
Fotografie Katoo Peeters en Cynthia Scheire