Team

Een bedrijf is een gemeenschap van mensen en talenten.

Lees meerLees minder

Een zorgvuldig gekozen team, waarbij we de talenten en expertises op de juiste plek zetten. Ons team is gevarieerd en dat is een voordeel. Niemand kan tegenwoordig nog alles beheersen. Bovendien zijn onze activiteiten ook uiteenlopend. Extern breed en intern diep dus: elk project komt terecht bij degene die dat soort projecten in de vingers heeft. Leer ze hier kennen.

Thomas

thomas@margearchitecten.be
0478 35 14 08

Thomas Roelandts is zaakvoerder en ir arch bij Marge architecten (afstudeerjaar 2010). Vooraleer van start te gaan met Marge deed Thomas ervaring op bij 360 architecten in Gent en Origin in Brussel. In beide kantoren kwam hij ruimschoots in aanraking met architectuur op precaire, complexe of beschermde sites. Hij werkte onder meer mee aan de herbestemming van het Postgebouw op de Korenmarkt in Gent, de Zoo van Antwerpen, de herbestemming van de Sint-Jans Evangelistenkerk Borgerhout en de herbestemming van Kasteel Schoonselhof te midden van de begraafplaats Schoonselhof Antwerpen (Origin als projectcoördinator).

Profielfoto bijgesneden

Steven

steven@margearchitecten.be
0468 41 16 96

Steven Schreurs is zaakvoerder en ir arch bij Marge architecten (afstudeerjaar 2010). Vooraleer van start te gaan met Marge deed Steven eerst ervaring op bij Cluster Landscape, waarbij zijn vaardigheden in stadsontwerp en landschappelijke verweving verder werden aangescherpt. Na enkele jaren ervaring ging Steven aan de slag bij Poot/Roegiers architecten en Rooilijn Architectuur, waarbij de nadruk van zijn projecten lag op kleinschalige tot middelgrote architectuur, die zich steeds inpast in specifieke stedelijke situaties.

Steven Schreurs kopie

Valérie

valerie@margearchitecten.be
0469 13 39 05

Valérie Filliers is zaakvoerder en projectarchitect bij Marge architecten (afstudeerjaar 2014). Na haar studie architectuur deed Valérie eerst een bijkomende opleiding meubelontwerp aan Thomas More hogeschool. Daarna deed ze ervaring op bij NU architectuuratelier en Bob McMaster, waar ze een gevoeligheid ontwikkelde voor kleinschaligere architectuurprojecten. Valérie neemt bij Marge architecten een heel aantal van specifieke kleinschalige architectuurprojecten onder haar vleugels.

IMG 20200612 190030

Simon

simon@margearchitecten.be
0484 056 876

Simon De Waepenaere is projectarchitect en ir arch bij Marge architecten (afstudeerjaar 2010). Simon studeerde af in de richting ‘stadsontwerp’ en ging daarna aan de slag bij Stephane Beel architecten. Daar deed hij jarenlange ervaring op met grootschalige projecten zoals het Afrikamuseum Tervuren of de Ark en de Twist aan de vaartkom in Leuven. Ondertussen is Simon al enkele jaren aan de slag bij Marge waarbij zijn talenten worden ingezet voor precaire herbestemmingen, moeilijke stedelijke sites,...

Simon De Waepenaere

Lien

lien@margearchitecten.be
09 311 53 66

Lien Baele is medewerker en architect bij Marge architecten (afstudeerjaar 2014). Na haar studie architectuur deed Lien op een aantal plaatsen ervaring op, waarbij vooral haar ervaring bij OR architecten er uit springt. Daar leerde ze op zelfstandige basis grote renovatie- en nieuwbouwprojecten realiseren, veelal in uitdagende stedelijke context. Haar organisatorisch en architecturaal talent wordt dan ook bij Marge ingezet om de grotere projecten goed te beheren.

Lien

Cynthia

cynthia@margearchitecten.be
0469 13 38 16

Cynthia Scheire is medewerker en architect bij Marge architecten (afstudeerjaar 2018). Na haar studie architectuur deed Cynthia ervaring op bij Tim Rogge Architecten, waar ze de liefde voor de kleinschalige projecten te pakken kreeg. Cynthia concentreert zich dan ook bij Marge vooral op particuliere renovaties en designontwerpen.

Cynthia Scheire bijgesneden

Eva

eva@margearchitecten.be
0469 13 38 41

Eva Delancker is medewerker en architect bij Marge architecten (afstudeerjaar 2019). Eva kreeg tijdens haar opleiding een sterke band met de kleinere schaal en het soort klantencontact, detail en architectuur dat daar vanuit gaat. Bijgevolg werkt Eva mee in onze cel 'kleine projecten', waarbij ze een heel aantal renovaties onder haar hoede neemt.

Eva Delancker

Emile

emile@margearchitecten.be
09 311 53 66

Emile Van Opbroeck is medewerker en arch bij Marge architecten (afstudeerjaar 2020). Na zijn studie architectuur volgde Emile 'voortgezette opleiding meubelontwerp' in Mechelen. In het kader van deze opleiding ging hij een praktijkstage aan bij Onbetaalbaar vzw waar hij verder hamer en zaag leerde hanteren. Emile maakt deel uit van onze cel 'kleinschalige projecten' en concentreert zich op design, kunstinterventies en eengezinswoningen.

Emile

Marnick

marnick@margearchitecten.be
09 311 53 66

Marnick Beerts is medewerker en arch bij Marge architecten (afstudeerjaar 2021). Tijdens zijn studies verdiepte hij zich enerzijds in het empathische en het belang van de menselijke factor voor ontwerpen en anderzijds in het sterk visualiseren van zijn ontwerpen. Marnick is werkzaam in de 'kleine cel' waar hij op maat van de bouwheer tekent, rekent en visualiseert.

Marge Profielfoto Marnick

Elise

elise@margearchitecten.be
09 311 53 66

Elise Vergote is Office Manager bij Marge architecten. Na haar studies als tolk Frans-Spaans, deed Elise ervaring op bij Bombardier Transportation en Ruysschaert Language Academy, waar ze vooral instond voor operationele taken. Elise haar toewijding en organisatorisch talent worden nu volop aangesproken in haar rol bij ons. Als Office Manager vormt ze een cruciaal deel van het team en de dagdagelijkse werking van het kantoor.

Elise Vergote crop vierkant

Ilse

ilse@margearchitecten.be
09 311 53 66

Ilse De Roock is projectarchitect bij Marge architecten (afstudeerjaar 2016). Na haar studies deed ze ervaring op bij Plano en Blaf architecten, waar ze in aanraking kwam met allerlei schalen en fases van het bouwproces. Een participatieve aanpak is helemaal haar ding, dat merk je in haar werk als architect, maar evengoed in haar vrijwilligerswerk in Nepal. Ilse vormt als projectarchitect in onze cel 'kleinschalige projecten' een tandem met onze medewerkers om het boeiendste project te bekomen.

Ilse De Roock

Anïa

ania@margearchitecten.be
09 311 53 66

Anïa Bloemen is medewerker en arch bij Marge architecten (afstudeerjaar 2020). Na haar studie architectuur aan Uhasselt, vulde Anïa haar kennis verder aan met een Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan UGent (2021). Na het verkrijgen van haar tweede diploma ging ze met haar opgedane kennis aan de slag bij Vertongen Architecten. Ze stond in voor het uitwerken van kwalitatieve, stedelijke verdichtingsprojecten. Projecten waar -ondanks de densiteit- mens, groen, water en biodiversiteit naast elkaar bestaan. In 2023 mochten we haar verwelkomen in ons team. Anïa is een 'vliegend' teamlid met een rol in zowel de kleine als de grote cel.

Anïa Bloemen

Melanie

melanie@margearchitecten.be
09 311 53 66

Melanie Boeckxstaens is medewerker en interieurarchitect bij Marge architecten (afstudeerjaar 2020). Tijdens haar opleiding interieurarchitectuur aan UHasselt ontwikkelde ze een vergaande interesse in erfgoed en herbestemming. Deze interesse onderzocht ze verder in een tweede opleiding: master erfgoedstudies aan UAntwerpen (2022). Na het verkrijgen van haar tweede diploma ging ze met haar opgedane kennis eerst aan de slag bij Averechts Architecten en daarna anderhalf jaar bij Callebaut restauratie architecten. Hier stond ze in voor de opmaak en het beheer van erfgoeddossiers. In 2023 mochten we Melanie verwelkomen in ons team. Ze vervoegt de cel 'erfgoed', waar ze niet alleen werkt op herbestemmings- en restauratieprojecten, maar tevens mee vorm geeft aan onze methodologieën.

Melanie

Louise

louise@margearchitecten.be
09 311 53 66

Louise Deprez is medewerker en ir arch bij Marge architecten (afstudeerjaar 2020). Tijdens haar studies ontstond een dubbele interesse: de poëzie van het kleine en de inzetbaarheid van digitale ontwerptechnieken. Ze studeerde af in bouwtechnieken en dook daarna het onderzoeksveld in. Twee jaar lang werkte ze op generatief ontwerp en de inzet van neurale netwerken in het automatiseren van planopmaak. Deze dubbele rol houdt ze ook in ons team aan. In de kleine cel kan ze haar liefde voor poëzie leggen, alsook het academische onderzoek in de praktijk brengen.

Louise Deprez

Paulien

paulien@margearchitecten.be
09 311 53 66

Paulien Gekiere is portfoliomanager bij Marge architecten. Paulien haar sterktes zijn niet enkel het resultaat van haar proactieve persoonlijkheid, maar ook het gevolg van een gevarieerde en opbouwende loopbaan. Na een master interieurarchitectuur (afstudeerjaar 2012) vervolledigde ze een master in Monumenten-en landschapszorg. Ze deed voor Marge 9 jaar ervaring op, waarvan 7 jaar bij aNNo architecten. Daar ontwikkelde ze een sterke interesse in het zakelijke management van de architectuurpraktijk. Steeds meer ging ze er aan de slag met planning, prospecties, sales en finance. Ze behaalde in 2017 de postgraduaat Management of Architectural offices. Ondertussen is ze zelf als lesgever op deze domeinen aan de slag voor NAV en KULeuven. Sinds 2023 versterkt Paulien ons team met deze bijzondere samenstelling van kennis en talent. Niet alleen werkt ze bij Marge aan planning en financing, maar ze is ook medeverantwoordelijk voor de uitbouw van de in house restauratiecel 'Redres'.

Paulien Gekiere

Veronique

veronique@margearchitecten.be
09 311 53 66

Veronique Hellemans is projectarchitect en erfgoedspecialist bij Marge architecten. ( afstudeerjaar 2016). Geboeid door de hedendaagse vraagstukken die erfgoed met zich meebrengt, ging ze na haar studies aan de slag bij aNNo architecten. Binnen de erfgoedcel Redres zet ze haar gebundelde interesse rond historiek en ontwerpend onderzoek in op het herwaarderen van historische gebouwen.

Veronique Hellemans

Voormalige teamleden

Anna Roose (medewerker)

Dilara Tuygar (tijdelijke tewerkstelling)

Li Li Yap (medewerker)

Fabian De Vriendt (medewerker)

Fem De Rock (medewerker / consulent)

Florence Daem (medewerker / consulent)

Nina De Kesel (stage LUCA)

Wiske Coutereel (stage KASK)

Chloë Raemdonck (project architect)

Eloise Dobbelaere (medewerker)