Jobs

Het overzicht van openstaande vacatures

Lees meerLees minder

ER ZIJN OP DIT MOMENT GEEN OPENSTAANDE VACATURES"VACATURE (INGENIEUR) PROJECTARCHITECT RESTAURATIE EN HERBESTEMMING"

Deze meest recente vacature werd ingevuld.

20220310 Marge 02 KP 002 J9 A6101
Een bedrijf, dat zijn mensen. Wij zetten ons heel sterk in op onze mensen, op elkaar. We zijn vrienden die samen sterke dingen maken. Dat klinkt misschien klef of ongeloofwaardig, maar dat is het niet. Samen kan je ervoor zorgen dat werk energie geeft, inspireert en ambieert, je ontwikkelt als persoon.

Het bedrijf is er voor de mensen.

Een aantal door elkaar lopende ontwikkelingen zorgen voor een klimaat van zorg. We denken zo horizontaal en transparant mogelijk over allerlei thema's.

Tijd

Tijd is een te koesteren grondstof. Wij gebruiken een ver doorgedreven planning om luwte- en drukte-momenten te beheersen. De planning stelt ons in staat een exacte toedeling van uren op weekbasis te bespreken, alsook de werkbelasting op lange termijn door de stapeling van verschillende projecten in verschillende fases. De planning gebruikt correctiefactoren en correleert met de beschikbare erelonen waardoor deze realistisch is. Ons team is bovendien wendbaar, waardoor we elkaar kunnen helpen. Het resultaat is dat er bijzonder zeldzaam dient te worden overwerkt. Tegelijk voorkomen we dat klanten teleurgesteld zijn.

Geld

Eerlijk gezegd: architectuur is geen simpel vak om je winsten onder controle te houden. Maar we gaan er keihard voor. Enerzijds houden we de rendabiliteit van onze projecten live bij en worden deze wekelijks kort besproken met iedereen. De zichtbaarheid van deze data laat ons toe om samen bij te sturen. Anderzijds hebben we heel wat draaiboeken, automatisaties en protocollen ontwikkeld om tijd te besparen op niet-ontwerpmatige zaken. Regelmatige evaluaties met het hele team zorgen ervoor dat we ons blijven ontwikkelen om het beter te doen. Zo blijft er meer ereloon (en dus tijd) over om te investeren in onze meerwaarde naar de klant. Als de rendabiliteit en de winst onder controle is, zo ook je loon. We hebben een systeem van vaste loonschalen die we tevens indexeren. We proberen samen als team de lonen zo hoog mogelijk te leggen.

Kennis

We geloven oprecht dat je werk je ziel moet voeden. Of minder esoterisch: je werk kan er gerust voor zorgen dat je evolueert als persoon (en niet enkel als architect). Kennis moet boeien en uitdagen. Het moet aanzetten tot een honger voor ontwikkeling. Interne kennis wordt maximaal gedeeld. Niet alleen maken we gebruik van een uitgekiend begeleidingssysteem, we hebben ook een kenniscentrum tjokvol gestuurde documenten én een wekelijks kennisseminarie.

Mensen

Als je je goed voelt, doe je het goed. Mentaal welzijn is in ons inziens een primaire pijler in werk- en levenslust. Naast het feit dat we tijd, geld en kennis onder controle houden, vormen we ook simpelweg een gemeenschap. We zijn vrienden die samen sterke dingen maken en elkaar vooruit helpen.