REDRES"

Restauratie van kleinschalig erfgoed, als onderdeel van de Marge biotoop.

Lees meerLees minder

MISSION STATEMENT

Redres: een herstel, een herziening, een verbetering.

Wat en waarom

Wij lossen graag moeilijke puzzels op. Daarom werken we vooral op binnenstedelijke projecten. Ons hart en moreel kompas liggen daar. Geregeld komen we erfgoed tegen op ons pad. Logisch natuurlijk, de stad is oud en behoud is vaak de meest duurzame optie. Erfgoedkundige projecten bestaan vaak uit twee onderdelen: herbestemming (met bijhorende ingrepen) en restauratie. De twee staan niet als disciplines naast elkaar, maar zijn het liefst intens verweven met elkaar. Beiden vormen ze samen de motor met één gemeenschappelijk doel: erfgoed opnieuw inschrijven in de toekomst. Herbestemming en restauratie zijn zo een gelaagd gegeven, gaande van diepgaande interesse in het materiaal-technische tot het geschiedkundige. Redres vormt binnen de Marge biotoop een specialisatie-cel. Een nieuw verworven deskundigheid, om onze projecten en klanten nog meer ten dienste te zijn. Om nog moeilijkere puzzels te kunnen oplossen.

Hoe

Deskundigheid grijp je niet zomaar uit de lucht. We nemen onze vorming heel serieus. Aan het hoofd van de cel staat Chloë Raemdonck. Met haar 12 jaar ervaring in grootschalige, publieke restauratieprojecten heeft ze behoorlijk wat kaas gegeten van alle deelaspecten die erbij komen te kijken. Chloë wordt bijgestaan door Freddy De Schacht. Freddy heeft 45 jaar ervaring in restauratie en heeft als één van de weinigen uitgebreide kennis van molenrestauratie. In 2022 gingen Freddy De Schacht en Marge een bondgenootschap aan, met als missie kennis over te dragen tussen generaties, om ze te behoeden van verlies. Freddy treedt op als onze consulent en mentor.596 001 kopiëren
IMG 20221214 091058
Erfgoed is als een steen in een stroom. De steen vormt de stroom, maar de stroom vormt op lange termijn ook de steen. Een sterke restauratie ontstaan vanuit dit kruisend besef.
IMG 20221214 091036
IMG 20220802 151622
59 0