REDRES" MISSION STATEMENT

  • Restauratie van fijnschalig erfgoed,
  • als katalysator van circulaire stedelijke opleving.
  • Deel van het Marge biotoop.

Behoud is duurzaam. Daarom.

Wij lossen graag moeilijke puzzels op. Daarom werken we vooral op binnenstedelijke projecten. Ons hart en moreel kompas liggen daar. Geregeld komen we erfgoed tegen op ons pad. Logisch natuurlijk, de stad is oud en behoud is vaak de meest duurzame optie. Erfgoedkundige projecten bestaan vaak uit twee onderdelen: herbestemming (met bijhorende ingrepen) en restauratie. De twee staan niet als disciplines naast elkaar, maar zijn het liefst intens verweven met elkaar. Beiden vormen ze samen de motor met één gemeenschappelijk doel: erfgoed opnieuw inschrijven in de toekomst. Herbestemming en restauratie zijn zo een gelaagd gegeven, gaande van diepgaande interesse in het materiaal-technische tot het geschiedkundige. Redres vormt binnen de Marge biotoop een specialisatie-cel. Een nieuw verworven deskundigheid, om onze projecten en klanten nog meer ten dienste te zijn. Om nog moeilijkere puzzels te kunnen oplossen.

Gericht talent laten specialiseren. Zo.

Deskundigheid grijp je niet zomaar uit de lucht. We nemen onze vorming heel serieus. Aan het hoofd van de cel staat Chloë Raemdonck. Met haar 12 jaar ervaring in grootschalige, publieke restauratieprojecten heeft ze behoorlijk wat kaas gegeten van alle deelaspecten die erbij komen te kijken. Chloë wordt bijgestaan door ir. arch. Freddy De Schacht. Freddy heeft 45 jaar ervaring in restauratie en heeft als één van de weinigen uitgebreide kennis van molenrestauratie. In 2022 gingen ir. arch. Freddy De Schacht en Marge een bondgenootschap aan, met als missie kennis over te dragen tussen generaties, om ze te behoeden van verlies. Freddy treedt op als onze consulent en mentor.REDRES"

een herstel, een herziening, een verbetering.

PXL 20230323 101834457
De kapel van Kerselaere van Juliaan Lampens. De kapel ligt ingebed in een complex geregisseerd landschap met paden, keerwanden en haltes. Naast de kapel dient ook dit landschap te worden gerestaureerd.
Wijgmaal4
De oude jongensschool in Wijgmaal is toe aan een nieuwe bestemming. We wonnen deze wedstrijd samen met onze partners Archivolt.
Overzicht
Boven de gewelven van de Kerk van Ruiselede, geeft de houten dakkap haar geheimen prijs: brand, rot en voormalige herstellingen. Bouwsporen die getuigen van haar lange geschiedenis. Wij voegen een nieuwe bladzijde toe aan dit boek.
4
1
Molens zijn bijzondere gebouwen. Net als mensen, is deel van hun duurzaam onderhoud in beweging blijven. Ze vormen complexe huisjes, vol met radarwerk en bewegende delen. Samen met Ir-arch Freddy De Schacht gaan we aan de slag met de statige reuzen.
176 HDVK SOI 20230405 gevelbeeld
De stad is oud. Er zijn veel oude dingen, ze zijn niet allemaal beschermd, maar dat hoeft ook niet. Niet beschermd heeft ook waarde. Voormalige stadspaleizen zoals dit in Gent kunnen nog steeds een rol spelen in het publieke leven.
IMG 20221103 105608
IMG 20221103 104611