Werk - 010

Aanplakbiljet

aanplakbiljet|ten (meerv.) stuk papier met informatie voor iedereen dat op een bord of muur geplakt is

installatie in het kader van tentoonstelling BUITEN, SANTO i.s.m. S.M.A.K. Gent, 2018

Lees meerLees minder

Overal in de stad heb je grote blanco aanplakplakkaten met de legale mogelijkheid om boodschappen voor iedereen zichtbaar te maken. Deze borden worden echter vooral gebruikt voor winstgevende evenementen, zelden voor ‘zaken van algemeen belang’ in de ruime zin. Het aanplakbiljet van MARGE bevat een eenvoudige open boodschap van algemeen nut, maar zonder heel duidelijk doel.

In tijden van non-stop schandalen, klimaatsveranderingen, crisissen, oorlog, verkiezingen… lijken er alarmerende boodschappen van alle zijden tegelijkertijd te suggereren dat er dringend iets moet veranderen. De boodschappen spreken elkaar inhoudelijk vaak tegen, volgens de agenda van de persoon of instelling die spreekt, maar de rode draad lijkt hetzelfde; de wereld waarin we nu leven staat op instorten, we zijn niet goed bezig, het kan alleen maar beter.

Het aanplakbiljet van MARGE ontdoet deze boodschappen van hun context; enkel de bijna paniekerige ondertoon blijft behouden. Door de confrontatie met het biljet in de publieke ruimte en de klaarheid en abstractie ervan blijft de exacte interpretatie van de boodschap open. Mogelijk voelt de lezer zich persoonlijk aangesproken en aangespoord om iets te ondernemen. Of de lezer schrijft de boodschap toe aan een organisatie waar deze niet achter staat. Het is niet duidelijk wie er spreekt, of waarom die spreekt.

Men zou het biljet als een aanklacht tegen de algemene toon van boodschappen in de stad kunnen beschouwen, of een parodie, of een zoektocht naar het archetype van moderne berichtgeving.

Werk - 010
010 AB PR presentatiefoto 4
010 AB PR presentatiefoto 1
010 AB PR presentatiefoto 2
010 AB PR presentatiefoto 3

Heerlijk, kunstinterventies die ook van alles in vraag stellen.

Zie ook project Anomalieën