Werk - 195 215 219

Korrel (haalbaarheidsstudies voor opbrengst-eigendom-ontwikkelingen)

Korrel is een verzameling van architectuur-rendement onderzoeken. De onderzoeken doen dienst als snelle en betrouwbare afwegingskaders om de ontwikkeling van gemengde of complexe programma’s op (compacte) stedelijke percelen op haalbaarheid te beoordelen.

Lees meerLees minder

De haalbaarheid wordt bekeken op vlak van architecturale kwaliteit, vergunbaarheid en financiële kosten-baten balans. De opdrachten bedienen vooral private of professionele cliënten die kleinere binnenstedelijke opbrengsteigendommen wensen te onderzoeken.

Korrel I

Een specifiek perceel: breed, maar ondiep. Beide grenzen voor en achter liggen aan een straat. Het perceel heeft zicht op een waterloop, een goede oriëntatie en dient om te gaan met de verschillende verkeersdruk op de twee grenzende straten. Een zestal scenario’s worden opgesteld: zes verschillende antwoorden die allen worden voorgelegd.

Korrel II

Een specifieke constellatie van percelen, gelegen aan de waterkant. Twee huizen staan momenteel op de voorste bouwlijn. Een derde volume breekt het gevelfront en ligt zich een pak naar achter. Het is dan ook net dit volume dat toegang heeft tot een heel ruime tuin in het bouwblok. De studie onderzoekt een waaier aan mogelijkheden, soms startend vanuit deels behoud, soms van een leeg blad. Opstellingen met rijwoningen, worden naast complexere gehelen van grondgebonden stapelwoningen geplaatst. Verschillende opstellingen hebben ook verschillende implicaties naar parkeervoorzieningen, brandwetgeving en akoestiek. Ook deze zaken worden mee opgenomen in zowel planwerk als ramingen.

Korrel III

Een relatief breed en gematigd diep perceel ligt aan een drukke weg. De drukke weg is tegelijk net ook aan de zuid- en westzijde van het perceel, waar je spontaan wil nadenken over terrassen. Deze dualiteit tussen afschermen en openstellen dient sowieso beantwoord te worden. Verder eindigt het perceel in een bereikbaar deel van het binnengebied, gedeelde carports, hier schuilt misschien een kans in alternatieve ontsluiting van het perceel. Er worden een aantal scenario’s voor meergezinswoningen getekend waar dezelfde vraagstukken telkens alternatief worden beantwoord: slimme schakelingen van buitenruimtes, het minimaliseren van gemeenschappelijke delen, het nuttig inzetten van het dubbel adres en een zo interessant mogelijke verdeling van kwalitatieve units. Alle scenario’s hebben de gemene deler dat ze erkentelijk zijn voor de eerdere kleine en lage huizenrij waarin het project zich bevindt. Het project bereikt op een aantal manieren een verschaling die aansluit met de omliggende korrel.

Werk - 195 215 219
195 FVG optie 1
195 FVG optie 2

Korrel I

Een specifiek perceel: breed, maar ondiep. Beide grenzen voor en achter liggen aan een straat. Het perceel heeft zicht op een waterloop, een goede oriëntatie en dient om te gaan met de verschillende verkeersdruk op de twee grenzende straten. Een zestal scenario’s worden opgesteld: zes verschillende antwoorden die allen worden voorgelegd.


195 FVG SOI oppervlaktestudie
195 FVG optie 3
195 FVG optie 4
195 FVG optie 5
195 FVG optie 6

Korrel II

Een specifieke constellatie van percelen, gelegen aan de waterkant. Twee huizen staan momenteel op de voorste bouwlijn. Een derde volume breekt het gevelfront en ligt zich een pak naar achter. Het is dan ook net dit volume dat toegang heeft tot een heel ruime tuin in het bouwblok. De studie onderzoekt een waaier aan mogelijkheden, soms startend vanuit deels behoud, soms van een leeg blad. Opstellingen met rijwoningen, worden naast complexere gehelen van grondgebonden stapelwoningen geplaatst. Verschillende opstellingen hebben ook verschillende implicaties naar parkeervoorzieningen, brandwetgeving en akoestiek. Ook deze zaken worden mee opgenomen in zowel planwerk als ramingen.


215 GDII S2 1
215 GDII S1 2
215 GDII S3 2
215 GDII S4 2
215 GDII SO S1 2
215 GDII SO S2 2
215 GDII SO S3 2
215 GDII SOI 231023 S2 0
215 GDII SOI 231023 S2 1
215 GDII SOI 231023 S2 2
215 GDII SOI 231023 S2 3

Korrel III

Een relatief breed en gematigd diep perceel ligt aan een drukke weg. De drukke weg is tegelijk net ook aan de zuid- en westzijde van het perceel, waar je spontaan wil nadenken over terrassen. Deze dualiteit tussen afschermen en openstellen dient sowieso beantwoord te worden. Verder eindigt het perceel in een bereikbaar deel van het binnengebied, gedeelde carports, hier schuilt misschien een kans in alternatieve ontsluiting van het perceel. Er worden een aantal scenario’s voor meergezinswoningen getekend waar dezelfde vraagstukken telkens alternatief worden beantwoord: slimme schakelingen van buitenruimtes, het minimaliseren van gemeenschappelijke delen, het nuttig inzetten van het dubbel adres en een zo interessant mogelijke verdeling van kwalitatieve units. Alle scenario’s hebben de gemene deler dat ze erkentelijk zijn voor de eerdere kleine en lage huizenrij waarin het project zich bevindt. Het project bereikt op een aantal manieren een verschaling die aansluit met de omliggende korrel.

219 GSW SO 231120 S3 S
219 GSW SO 231120 S1 0
219 GSW SO 231120 S1 1
219 GSW SO 231120 S1 2
219 GSW SO 231120 S1 S
219 GSW SO 231120 S2 0
219 GSW SO 231120 S2 1
219 GSW SO 231120 S2 2
219 GSW SO 231120 S3 0 1
219 GSW SO 231120 S3 0 2
219 GSW SO 231120 S3 0 3
219 GSW SO 231120 S3 1
219 GSW SO 231120 S3 2
219 GSW SO 231120 S3 3