Werk - 064 126 206

Expansie (haalbaarheidsstudies voor KMO's)

Haalbaarheidsstudies voor KMO's die de expansiemogelijkheden op hun eigen sites onderzoeken.

Lees meerLees minder

Bedrijven zijn lenige organismen. Ze moeten wel om te overleven. Ze groeien en krimpen tactisch. Ze ontwikkelen nevenactiviteiten, die soms de hoofdactiviteit worden. Ze passen hun processen en methoden aan, om hetzelfde op een andere manier te gaan doen. Vaak zijn de sites waar ze gehuisvest zijn een getuige van deze bewegingen. Je ziet er allerlei bouwfases, aanpassingswerken, zone's van hogere en lagere activiteiten, tijdelijke oplossingen. Bovendien zit de trots en het DNA van het bedrijf er vaak tussen de voegen. Het is een thuishaven die niet enkel het bedrijf vormt, maar ook de vele levens die er zich afspelen.

Daardoor is het verhuizen naar een andere locatie vaak een moeilijk en zwaar gegeven. Vaak is het ook niet nodig, indien er slim wordt ingebreid in de huidige infrastructuur. De reeks expansie legt zich toe op het uitvoeren van dergelijke studies. De studies leggen de focus op masterplanning en concrete architecturale voorstellen om de groei of wijziging op de site te laten plaatsvinden. De implicaties worden in kaart gebracht, zoals de kosten, het organiseren van een werfzone in een actief bedrijf, alsook fasering die groei volgt of aanpasbaarheid in functie van snel wijzigende werkculturen.


Werk - 064 126 206

CASE 1: Hoofding (voor cliënt Aleris in Duffel)

Haalbaarheidsstudie voor de integratie van een kantoorfunctie in een industriële hal, als een groot rek waarvan de inhoud in de loop van de tijd verandert.

Een groot bedrijf heeft onder andere een grote hal. De hal is helemaal afgesloten, je kunt er niet in of uit kijken; jammer, want er is een mooi bosje vlakbij.

064 ALD zicht vanop bospad

Het bedrijf zou in de hal willen kunnen kijken, via kantoren, aan de zijgevel suggereren ze. Als je dan ook uit de hal kunt kijken is dat mooi meegenomen. Door de nabijheid van het bos en een belangrijke hoofdtoegang van de site, wordt het idee geopperd het gebouw zo te ontwerpen dat het later een bezoekerscentrum kan worden. In elk geval dient het gebouw een soort schijfje te zijn in de hoogte, want te dikke gebouwen passen er op die plek niet meer bij.

Nog leuker dan opzij is van voor, op het hoofd van de hal. Voordeel: men kijkt tot heel diep in de hal en omgekeerd vanuit de hal wordt er een soort interessant eindpunt gerealiseerd. Een punt op het einde van de zin. Voordeel: men geniet van zon en bos, zowel in het kantoorgebouw alsook vanuit de hal. Voordeel: het gebouw, dat ooit bezoekerscentrum wordt, krijgt een goede zichtbaarheid vanuit de invalsweg van de site, in plaats van zich om de hoek te bevinden. Het gebouw is eigenlijk geen gebouw, maar een heel groot rek waar mensen inzitten. Het rek staat in de hal en niet ervoor, om het bos en het pad zoveel mogelijk te vrijwaren. Het rek is zoals een magazijnrek, de structuur dient om de inhoud te wisselen. Zo staat er een ding aan het hoofd van de hal; een titel, een hoofding.

064 ALD zicht vanuit loods
Kijken of bekeken worden? Vanuit het gebouw is er een uitzicht in de volledige hal, maar net als een rek exposeert het gebouw ook zijn eigen activiteiten.

CASE 2: Ballon (voor cliënt Delbecque in Brugge)

Haalbaarheidsstudie voor de uitbreiding van veel kantoorfunctie op weinig plaats.

Een kantoor staat voor een nieuwe groei-uitdaging: ofwel kan het bedrijf verder groeien op de plek waar het al decennia bestaat, ofwel niet en dringt een nieuwe locatie zich op.

206 LLB SOI scenario 2

De site zelf is reeds van een bijzonder complex samenstelling. Het hoofdgebouw zijn in feite twee voormalige woningen die werden samengevoegd: een doolhof-waardig netwerk van kamers die aan elkaar zijn geschakeld. De woonfunctie is trouwens niet verdwenen: helemaal verweven tussen de kantoorfuncties bevindt zich ook nog steeds een woning, uitkijkend op een grote tuin. Naast dit volume ligt een grote kavel met een pastoriewoning op.

De studie focust zich op drie verschillende aanpakken. Een eerste aanpak is de volledige inbreiding op eigen terrein. We zoeken de limieten op en zien of deze wenselijk zijn. We testen of deze scenario's zich laten rijmen met het programma en met nu nog ongekende toekomstige uitbreidingsfases. Een tweede aanpak focust zich op een gedeeltelijke koop van het naastliggende kavel en een herverkaveling. De expansie krijgt hier meer ademruimte, waardoor qua volumetrie zich ook zachter kan opstellen naar de straat. Bij deze optie kan een gedeelte van de naastliggende kavel ook gebruikt worden als een vergroende parkeerzone, wat de parkeerdruk van het zwaarder programma terug in evenwicht brengt. Een derde optie neemt een volledige aankoop van het naastliggend kavel in overweging. Hiermee wordt het volume meteen 'te groot', maar laat het daarom net ook gewenste alternatieve invullingen toe, zoals 'after office hours' verhuur van vergaderzalen of kleine evenementenruimtes. Door een gedeeltelijke publiek programma te overwegen dient adres en toegang kundig te worden bekeken om conflicten te vermijden.

206 LLB SOI scenario 3
206 SOII 2

CASE 3: STELLING (voor cliënt In Hout in Nazareth)

Haalbaarheidsstudie voor het toevoegen van circulaire tijdelijke kantoren in een loods

Een aannemingsbedrijf heeft zijn burelen en werkplaats niet op hetzelfde adres. Om de interne werking, de cohesie én de helderheid naar de klant toe te vergroten wenst het bedrijf te onderzoeken of de burelen kunnen worden ingebreid in de loods met de werkplaats.

126

Ingebreid, want uitbreiden is onmogelijk. In de loods dus, maar wel graag met uitzicht naar buiten. Bovendien dient het hele concept demonteerbaar en verplaatsbaar zijn. Niet alleen is de loods gehuurd, maar bovendien is de aannemer een specialis in circulariteit waardoor het bureel die DNA echt dient te ademen.

De studie onderzoekt uiteenlopende piste's van allerlei deelonderzoeken. Niet enkel worden verscheidene planopstelling naast elkaar gelegd, bovendien worden meerdere circulaire bouwsystemen vergeleken, verschillende opties onderzocht voor de nieuwe gevelopeningen in de schil van de loods,... allemaal verder gestaafd met parallelle ramingen die toelaten gerichte keuzes te nemen.